top of page

Sõltuvus ja kaassõltuvus perekonnas – teadvustamine ja tervenemine

Video on sulle abiks, kui soovid mõista kaassõltuvuse olemust, selle mõjutegureid ja tervenemise protsessi.


Tutvustus: Sõltuvushäirega inimese lähedased kannavad sageli endas väga raskeid tundeid, mis teistele ei ole näha – üksindus, süü, kontrollivajadus ja häbi. Raskes olukorras püütakse kõigega ise hakkama saada ning enamasti ei otsita abi. Sõltuvuskäitumine mõjutab kogu perekonda ning toob kaasa pikaajalise mõjuga negatiivseid käitumismustreid, mida kantakse edasi põlvest-põlve. Seega tasub endalt küsida, kas pidev ja igakülgne sõltuvushäirega lähedase aitamine toetab tema sõltuvusest väljatulemist või aitab hoopis säilitada sõltuvuskäitumist? Kust lähevad aitaja piirid? Kaassõltuvusnõustaja Katrin Hallik annab selles videoloengus ülevaate nii sõltuvuse mõjuteguritest perele kui ka räägib kaassõltuvuse äratundmisest ja tervenemise võimalustest.


Teemad:

  • Turvaline ja ebaturvaline kasvukeskkond ning selle mõjutegurid

  • Kaassõltuvuse olemus ja tekkimine

  • Kaassõltuvuse mõju- ja ohutegurid

  • Mida tunneb kaassõltuvuses olev inimene?

  • Kuidas kaassõltuvusest välja tulla ja mida tähendab sellest tervenemine?


Tulemus:

  • Mõistad, kuidas sõltuvuskäitumine mõjutab kogu perekonda

  • Tunned ära kaassõltuvusele viitavaid ohumärke

  • Saad teada, mis on oluline kaassõltuvusest tervenemiseks
Comments


KatrinHallik-6349.jpg

Tere!

Usun, et igaühe sees on tema oma tarkus ja elujõud, isegi kui ta seda parasjagu ei tunne. Aga ta saab selle üles leida. 

Pereterapeudina püüan aidata Sul mõista iseennast ja oma suhtemustreid ning neid niimoodi muuta, et Su elu oleks rohkem tasakaalus, et oleksid enda vastu leebem ja tunneksid rõõmu tänasest päevast.

  • Facebook
bottom of page